Aplikacja mobilna

JakNieUmrzeć?

Dowiedz się jak wydłużyć swoje życie.

Projekt JakNieUmrzeć to interdyscyplinarny zespół specjalistów i ekspertów zajmujących się długowiecznością oraz technologią. Pomogłam przy tworzeniu aplikacji mobilnej wspierającej działania użytkowników, dzięki którym mogą zadbać o dłuższe i sprawniejsze życie.

Klient

 • Mazuko

Czas realizacji

 • 2021

Zakres prac

 • Badania jakościowe
 • Analiza danych
 • Modelowanie rozwiązania
 • Identyfikacja wizualna
 • Visual Design/UI

Narzędzia

 • Figma
 • Miro

Website

 • jaknieumrzec.pl

Wstęp

W projekcie JakNieUmrzeć działałam na przestrzeni kilku miesięcy. Moje działania obejmowały zarówno projektowanie aplikacji, kwestie brandingu, zaprojektowanie strony dla JNU, jak i projektowanie landing page’y na potrzeby projektu (np. zapisy na webinar, na start eBooka czy na kurs on-line). Projektowałam również strony sprzedażowe czy też narzędzie dla klientów, wszystkie materiały reklamowe oraz na social media. zajmowałam się również składem i projektowaniem eBooka. Część z tych prac prezentuję jeszcze w innych wpisach w swoim portfolio. Niestety przez mnogość obowiązków, oraz bycie jedynym projektantem w zespole, nie wszystkie działania w projekcie były poprowadzone tak, jak ja uważałabym za słuszne. Prezentuję tu to co udało się zrealizować w kwestii aplikacji mobilnej, a także przedstawiam swój punkt widzenia, co bym zmieniła i inaczej poprowadziła, gdybym tylko miała taką możliwość.

Etapy projektu

Poznanie potrzeb klienta
Opracowanie rozwiązania
Praca nad user flow aplikacji
Projektowanie interfejsu
Współpraca przy tworzeniu treści

Etap 1. Badania

Metodologia

Podczas etapu badawczego przeprowadziłam 6 wywiadów pogłębionych (IDI, każdy trwał około godziny). Na podstawie odpowiedzi udzielonych w badaniu została utworzona macierz wniosków. Kolejnym krokiem była analiza i skorzystanie z takich narzędzi jak np. Value Proposition Canvas. Za pomocą VPC mogłam lepiej usystematyzować wnioski i zaproponować potencjalne rozwiązania dla użytkowników. 

Odbyły się również wewnętrzne warsztaty w zespole, podczas których starano się wypracować najlepsze MVP na start aplikacji mobilnej.

 

Cele badawcze

1. Poznanie motywacji respondentów do długoterminowego dbania o polepszenie swojego stanu zdrowia:

 • co powoduje zainteresowanie tematem długowieczności
 • jakie działania są podejmowane na codzień
 • zarządzanie celami zdrowotnymi
 • poznanie motywacji do utrzymania nawyków
 • trudności w utrzymaniu celów zdrowotnych
 • poznanie zainteresowania tematem obciążeń genetycznych

2. Identyfikacja procesu poprawienia stanu zdrowia przez respondenta

 • jak często uczęszcza na badania profilaktyczne
 • poznanie procesu wykonywania badań profilaktycznych
 • w jaki sposób kontrolowane są istotne terminy
 • poznanie sposobu archiwizacji swoich danych medycznych
 • miesięczny budżet na kwestie zdrowotne
 • sposób organizacji zaleceń i nawyków zdrowotnych
 • narzędzia z jakich korzysta na codzień w celu monitorowania postępów
 • miejsca gdzie poszukuje informacji dotyczących zdrowia

3. Identyfikacja problemów/blokad/barier w konsekwentnym dążeniu do polepszenia swojego stanu zdrowia

 • trudności w dostępie do odpowiednich informacji
 • problemy występujące podczas interpretacji badań
 • trudności w obecnym systemie zdrowotnym
 • trudności podczas wykonywania zaleceń zdrowotnych

Rekrutacja

Za główną grupę odbiorców projektu uznałam osoby będące żywo zainteresowane tematem długowieczności. Projekt posiadał już wcześniej utworzoną grupę dla Facebooku, zrzeszającą osoby zainteresowane działaniami JNU. Również przydatne okazały się inne grupy na temat biohackingu. Po utworzeniu i wysłaniu wstępnej ankiety rekrutacyjnej, na podstawie udzielonych odpowiedzi zostały wyłonione osoby, które zostały zaproszone do badań. Dalsza weryfikacja i umawianie spotkań odbyło się drogą mailową.

Odbiorcy

Na podstawie przeprowadzonych przeze mnie wywiadów z potencjalnymi klientami projektu JNU, można było wywnioskować ogólny zarys odbiorców. Klienci to osoby młode, pracujące, które w wyniku trudnych zdarzeń w życiu, diametralnie zmieniły swoje podejście do zdrowia. Są to osoby, które bardzo poważnie podchodzą do kwestii zdrowotnych, regularnie wykonujące pogłębione badania laboratoryjne (prywatnie), mające niskie zaufanie do lekarzy, i starające się optymalizować zdrowie poprzez pogłębianie swojej wiedzy i testowanie różnych rozwiązań. Są to entuzjaści biohackingu, którym szczególnie zależy na sprawności intelektualnej. Chcą dokładnie wiedzieć co robić, a co nie, a największą wagę przywiązują do nawyków związanych ze snem. 

Wykryte problemy

Podczas rozmów z respondentami można było wyłonić kilka najczęściej powtarzających się problemów:

 • Spadek zdrowia i przyśpieszający proces starzenia się wynikający z zaniedbań, braku regularnych badań i dostępu do sprawdzonej i praktycznej wiedzy.
 • Brak wiedzy o tym jak interpretować badania.
 • Zbyt duża dostępność „prozdrowotnych” materiałów na rynku, niepopartych dowodami naukowymi, a wprowadzające chaos informacyjny.
 • Brak dostępu do sprawdzonej wiedzy z dziedziny optymalizacji zdrowia.
 • Brak wiedzy jak optymalizować swoje zdrowie w oparciu o biomarkery (wyniki badań, pomiary HRV i wiele innych).
 • Spadek zaufania do specjalistów i służby zdrowia.

główny problem

Pogorszający się stan zdrowia

Izolacja wynikająca z pandemii w roku 2020-2021, wywołała duże pogorszenie się jakości życia i zdrowia wśród społeczeństwa.

Aktualnie istnieje ponad 150 000 osób, które poprzez pracę zdalną doznały pogorszenia stanu zdrowia i szukają narzędzia/sposobu, które jest im w stanie z tym pomóc. W społeczeństwie pojawia się coraz większa świadomość zadbania o swój dobrostan i jak najdłuższą sprawność, zarówno fizyczną, jak i mentalną.

Etap 2. Rozwiązanie

Zbudowanie społeczności

Łączącej sprawdzonych specjalistów z danych dziedzin (Science Team) oraz osób chcących dbać o długowieczność i zdrowie.

Edukacja online

W tematach długowieczności, zdrowia i biohackingu.

Wykorzystanie technologii i AI/ML

Do analizy wyników badań i automatycznych spersonalizowanych rekomendacji, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy przez użytkowników w obszarach optymalizacji zdrowia i długowieczności.

Interdyscyplinarne podejście

Pozwalające na optymalizację różnych aspektów naszego zdrowia, począwszy od zdrowia psychicznego, diety, aktywności fizycznej, snu, skończywszy na zaawansowanej suplementacji i praktykach z dziedziny biohackingu.

Analiza konkurencji

Na tym etapie została również przeprowadzona wstępna analiza konkurencji. Starałam się wyłonić z rynku rozwiązania, które również opierają się na idei wydłużenia życia oraz optymalizacji zdrowia. Moim zdaniem etap ten powinien zostać dokładniej przeanalizowany, ale ze względu na bardzo krótki czas jaki został dany zespołowi technicznemu, został on zbyt szybko pominięty, co przełożyło się na późniejsze niedostateczne zrozumienie rynku. 

Projektowanie aplikacji

Projektowanie aplikacji odbyło się w bardzo przyspieszonym tempie. Niestety, wraz z programistami na stworzenie i wypuszczenie aplikacji na rynek dostaliśmy tylko około miesiąca czasu. Przez to pewne kroki musiały zostać pominięte, a pewne funkcje nie zostały tak dopracowane, jakbym sobie tego życzyła.

Aplikację projektowałam przy użyciu narzędzia Figma oraz przy pomocy Miro, gdzie rozpracowywałam z pomocą zespołu user flow.

Główne założenia aplikacji

 • Dostęp do aplikacji mobilnej Android/IoS pozwalającej na trackowanie wyników badań i innych biomarkerów.
 • Dedykowane programy diagnostyczne z wyselekcjonowanymi badaniami.
 • Przypomnienia o terminach badań.
 • Prowadzenie przez proces przygotowania się do badań przez 5 dni przed badaniami.
 • Możliwość wprowadzania wyników badań i ich interpretacji za pomocą AI.
 • Spersonalizowane porady dotyczące optymalizacji nawyków, sposobu zdrowia, poziomu regeneracji i wielu innych aspektów związanych z długowiecznością na podstawie danych zebranych o użytkowniku (w tym wyników badań).

 

Cały ekosystem

W JNU otrzymujemy nie tylko narzędzia w postaci technologii, ale także możliwość bezpośredniej interakcji ze specjalistami, dostęp do społeczności pasjonatów optymalizacji zdrowia oraz zaawansowanych programów edukacyjnych.

Wykorzystanie AI/ML

Bezpośrednie wykorzystanie mechanizmów AI do spersonalizowanej nauki zachowań i stanu zdrowia poszczególnych użytkowników, na bazie których system będzie w stanie podejmować decyzje dotyczące rekomendacji.

Edukacja i diagnostyka

Dostęp do sprawdzonej wiedzy w postaci programów edukacyjnych i ebooków oraz dodatkowych produktów i badań oferowanych przez partnerów

Uporządkowany proces OPTYMALIZACJI ZDROWIA

Po dołączeniu do społeczności, użytkownicy dostają dostęp do programu edukacyjnego na temat badań diagnostycznych, który prowadzi ich za rękę przez cały proces, po czym mogą się umówić na rekomendowane pakiety badań diagnostycznych, śledzić w aplikacji ich wyniki i przejść do dalszych etapów optymalizacji zdrowia.

Brand Design

Zaprojektowałam również logo dla projektu JNU w kilku wersjach.

Końcowe wnioski

W mojej opinii projekt był prowadzony mocno chaotycznie. Zabrakło większego zespołu projektowo-badawczego oraz czasu. Zdecydowanie uważam, że należałoby rozszerzyć pierwszy etap disovery, i przy projektowaniu funkcjonalności aplikacji posiadać więcej danych, na których można oprzeć właściwie wnioski. Tutaj również przydałaby się szersza analiza konkurencji na rynku, tak aby projekt mógł oferować unikatową i wyróżniającą go wartość na tle innych. Pomimo oficjalnego przejęcia stanowiska PO, tak na prawdę miałam bardzo niewielkie pole manewru jeśli chodzi o rozwój produktu. Zabrakło odpowiedniej strategii rozwojowej dla aplikacji oraz przeprowadzenia testów użyteczności. Wolałabym, aby przed oddaniem projektu programistom, a także przed wprowadzeniem produktu na rynek, można było przetestować wspólnie z użytkownikami działanie aplikacji, zetknąć się z ich opinią na ten temat, i odpowiednio to dopracować. To pozwoliłoby na uniknięcie przypadkowych funkcjonalności. Samo MVP aplikacji również powinno zostać rozszerzone. 

Email

Interesuje Cię współpraca?

Napisz do mnie, a ja na pewno skontaktuję się z Tobą, żeby porozmawiać o Twoim projekcie!

4 + 8 =