/ CASE STUDY /

Wirtualny targ z lokalną żywnością

Poletko to przestrzeń kupna i sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych lokalnie.
Projekt realizowany w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS na kierunku User Experience | Product Design. Jesteśmy już po pozytywnej obronie i mamy zamiar kontynuować projekt dalej.

Branża

eCommerce

Czas realizacji

9 miesięcy

Zespół

5 członków + mentor

Etapy projektu

Badania

12 indywidualnych wywiadów pogłębionych

2 obserwacje etnograficzne.

Analiza wyników badawczych

Stworzenie person

Strategia

Value Proposition Canvas

Business Model Canvas

Experience Journey Map

Minimum Viable Product

Benchmark

Modelowanie

Scenariusze użycia

Flow użytkownika

Wireflow

Prototypowanie

Architektura informacji

Design System

Projekt Interfejsu (UI)

Interaktywny prototyp

Wnioski projektowe

Testy użyteczności

10 Zdalnych Testów Użyteczności

Tworzenie Dalszych Rekomendacji

Prototypowanie

Architektura informacji

Design System

Projekt Interfejsu (UI)

Interaktywny prototyp

Wnioski projektowe

Testy użyteczności

10 Zdalnych Testów Użyteczności

Analiza testów

Tworzenie Dalszych Rekomendacji

Badania wykazały, że transakcje między Kupującym a Wytwórcą odbywają się na wiele różnych sposobów. Część z respondentów korzysta z formuły sklepu. Jednak znaczna ilość Kupujących i Wytwórców używa platform nieprzystosowanych do kupna/sprzedaży – takich jak np. grupy na Facebooku [Kooperatywy] lub Messenger.

Nie mają one struktury ani narzędzi, które umożliwiałyby wygodne zakupy, sprzedaż i zarządzanie zamówieniami.

Badania wykazały, że transakcje między Kupującym a Wytwórcą odbywają się na wiele różnych sposobów. Część z respondentów korzysta z formuły sklepu. Jednak znaczna ilość Kupujących i Wytwórców używa platform nieprzystosowanych do kupna/sprzedaży – takich jak np. grupy na Facebooku [Kooperatywy] lub Messenger.

Nie mają one struktury ani narzędzi, które umożliwiałyby wygodne zakupy, sprzedaż i zarządzanie zamówieniami.

Zobacz w całości:

Raport z procesu badawczego

&

Aby stworzyć rozwiązanie, które ułatwi dostęp do lokalnego rynku żywności zbadałyśmy cały proces zakupowy by zidentyfikować potrzeby i trudności. Przyjrzałyśmy się również motywacji kupujących.

Odbiorcy

Kupujący

Osoby zainteresowane nabyciem przez internet produktów dobrej jakości od lokalnych wytwórców. Entuzjaści zdrowi, dla których ważne jest jak produkuje się żywność. Chcą wspierać lokalny rynek i kupować bezpośrednio u producenta. Często są rownież proekologiczni.

CHCEMY IM ZAOFEROWAĆ:

Miejsce, która zrzesza lokalnych wytwórców. Oferuje szeroki asortyment, certyfikowane wyroby, przyjazny interface i historię zamówień.

Wytwórcy

Zdecydowaliśmy się włączyć ich do badań, celem konfrontacji doświadczeń. Są to osoby produkujące żywność, będący dumni ze swoich wyrobów i wierzący, ze mają one pozytywny wpływ na zdrowie.

CHCEMY IM ZAOFEROWAĆ:

Miejsce gdzie zyskują komfort sprzedaży swoich wyrobów, miejsce promocji i proste narzędzie do zarządzania zamówieniami. Bez abonamentów z niską marżą.

Cele badawcze

Poznanie motywacji do zakupu lokalnych produktów:
  • dlaczego kupują lokalne produkty?
  • jaka widzą w tym wartość?
  • jak ważne jest pochodzenie / certyfikaty?
Identyfikacja procesu zakupowego
  • gdzie szukają lokalnych produktów?
  • gdzie kupują lokalne produkty?
  • jak dochodzi do zakupu?
  • w jaki sposób weryfikują wytwórców?
Identyfikacja barier podczas robienia lokalnych zakupów
  • blokady i trudności w procesie zakupowym?
  • co jest najbardziej dokuczliwe?

Jak to wyglądało?

Za główną grupę odbiorców projektu uznaliśmy kupujących, czyli osoby nabywające produkty spożywcze od lokalnych wytwórców. Kluczowym kryterium rekrutacji było kupowanie lokalnej żywności za pośrednictwem internetu.

Ponadto zbadałyśmy także wytwórców lokalnej żywności, którzy zostali naszymi odbiorcami pobocznymi. Głównym kryterium rekrutacji była sprzedaż lokalnej żywności za pośrednictwem internetu.

Większość respondentów znaleźliśmy na grupach Facebookowych: Kooperatywa Spożywcza Wrocław i Opolska Kooperatywa Spożywcza. Respondentów pozyskaliśmy także odwiedzając lokalny sklep prowadzący sprzedaż internetową – właściciele zgodzili się na rozmowę oraz pomogli w dotarciu do kupujących. Weryfikacja oraz umawianie spotkań odbyło się przez Messenger oraz telefonicznie

Po skończeniu przeprowadzania badań, przeszłyśmy do dogłębnej ich analizy i wysuwania najważniejszych wniosków. Wszystkie wnioski z badań wraz z ich rekomendacjami są dostępne w pełnym raporcie badawczym.

Na podstawie zebranych badań wytypowałyśmy trzy persony, w postaci dwóch person pierwszorzędnych (kupujący) i jednej persony drugorzędnej (wytwórca).

Jak to wyglądało?

Za główną grupę odbiorców projektu uznaliśmy kupujących, czyli osoby nabywające produkty spożywcze od lokalnych wytwórców. Kluczowym kryterium rekrutacji było kupowanie lokalnej żywności za pośrednictwem internetu.

Ponadto zbadaliśmy także wytwórców lokalnej żywności, którzy zostali naszymi odbiorcami poboczni. Głównym kryterium rekrutacji była sprzedaż lokalnej żywności za pośrednictwem internetu.

Większość respondentów znaleźliśmy na grupach Facebookowych: Kooperatywa Spożywcza Wrocław i Opolska Kooperatywa Spożywcza. Respondentów pozyskaliśmy także odwiedzając lokalny sklep prowadzący sprzedaż internetową – właściciele zgodzili się na rozmowę oraz pomogli w dotarciu do kupujących. Weryfikacja oraz umawianie spotkań odbyło się przez Messenger oraz telefonicznie

Po skończeniu przeprowadzania badań, przeszłyśmy do dogłębnej ich analizy i wysuwania najważniejszych wniosków. Wszystkie wnioski z badań wraz z ich rekomendacjami są dostępne w pełnym raporcie badawczym.

Na podstawie zebranych badań wytypowałyśmy trzy persony, w postaci dwóch person pierwszorzędnych (kupujący) i jednej persony drugorzędnej (wytwórca).

Zobacz w całości:

Raport z procesu badawczego

&

Zobacz w całości:

Raport ze strategii

&