UX/UI Marketplace’u

Poletko

Twój wirtualny targ z lokalną żywnością.

Poletko to przestrzeń kupna i sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych lokalnie.

Projekt realizowany w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS na kierunku User Experience | Product Design. Jesteśmy już po pozytywnej obronie i mamy zamiar kontynuować projekt dalej.

Zespół

 • Karolina Berger
 • Marta Damasiewicz
 • Katarzyna Kowalczyk
 • Kamila Mrowiec
 • Laura Piskor

Czas realizacji

 • październik 2019 – czerwiec 2020

Zakres prac

 • Badania jakościowe
 • Analiza danych
 • Strategia
 • Modelowanie rozwiązania
 • Prototypowanie
 • Zdalne testy użyteczności

Narzędzia

 • Axure RP
 • Miro

mentor

 • Andrzej Bogatko

Wstęp

 

Żywność ekologiczna w Polsce stale zyskuje na popularności. Jej największą wartością jest pozytywny wpływ na zdrowie (poprzez ograniczenie szkodliwych pestycydów), zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko i wspieranie rynku w swoim regionie. Wzrost świadomości konsumenckiej przekłada się na zainteresowanie lokalnym wytwórstwem.

Największą wartość mają produkty „prosto od rolnika”. Problem z ich dostępnością w dużych miastach zmusza zainteresowanych do wykazania się sporą determinacją.

Mnogość ofert dostępnych u wytwórców, przez brak ujednoliconego systemu do ich sprzedaży, utrudnia zainteresowanym dotarcie do nich.

Etapy projektu

Badania
Strategia
modelowanie
prototypowanie
testowanie

Etap 1. Badania

Aby stworzyć rozwiązanie, które ułatwi dostęp do lokalnego rynku żywności zbadałyśmy cały proces zakupowy by zidentyfikować potrzeby i trudności.  Przyjrzałyśmy się również motywacji kupujących.

Odbiorcy

Kupujący

Osoby zainteresowane nabyciem przez internet produktów dobrej jakości od lokalnych wytwórców. Entuzjaści zdrowi, dla których ważne jest jak produkuje się żywność.Chcą wspierać lokalny rynek i kupować bezpośrednio u producenta. Często są rownież proekologiczni.

Chcemy im zaoferować: miejsce, która zrzesza lokalnych wytwórców. Oferuje szeroki asortyment, certyfikowane wyroby, przyjazny interface i historię zamówień.

Wytwórcy

Zdecydowaliśmy się włączyć ich do badań, celem konfrontacji doświadczeń. Są to osoby produkujące żywność, będący dumni ze swoich wyrobów i wierzący, ze mają one pozytywny wpływ na zdrowie. 

Chcemy im zaoferować: miejsce gdzie zyskują komfort sprzedaży swoich wyrobów, miejsce promocji i proste narzędzie do zarządzania zamówieniami. Bez abonamentów z niską marżą.

Cele badawcze

1. Poznanie motywacji do zakupu lokalnych produktów:

 • dlaczego kupują lokalne produkty?
 • jaka widzą w tym wartość?
 • jak ważne jest pochodzenie / certyfikaty?

2. Identyfikacja procesu zakupowego

 • gdzie szukają lokalnych produktów?
 • gdzie kupują lokalne produkty?
 • jak dochodzi do zakupu?
 • w jaki sposób weryfikują wytwórców?

3. Identyfikacja problemów/blokad/barier podczas robienia lokalnych zakupów

 • blokady i trudności w procesie zakupowym?
 • co jest najbardziej dokuczliwe?

Metodologia

9 indywidualnych wywiadów pogłębionych z kupującymi.

3 indywidualnych wywiadów pogłębione z wytwórcami

2 obserwacje etnograficzne.

Rekrutacja

Za główną grupę odbiorców projektu uznaliśmy kupujących, czyli osoby nabywające produkty spożywcze od lokalnych wytwórców. Kluczowym kryterium rekrutacji było kupowanie lokalnej żywności za pośrednictwem internetu.

Ponadto zbadaliśmy także wytwórców lokalnej żywności, którzy zostali naszymi odbiorcami poboczni. Głównym kryterium rekrutacji była sprzedaż lokalnej żywności za pośrednictwem internetu.

Większość respondentów znaleźliśmy na grupach Facebookowych: Kooperatywa Spożywcza Wrocław i Opolska Kooperatywa Spożywcza. Respondentów pozyskaliśmy także odwiedzając lokalny sklep prowadzący sprzedaż internetową – właściciele zgodzili się na rozmowę oraz pomogli w dotarciu do kupujących. Weryfikacja oraz umawianie spotkań odbyło się przez Messenger oraz telefonicznie

Persony

Na podstawie zebranych badań wytypowałyśmy trzy persony, w postaci dwóch person pierwszorzędnych (kupujący) i jednej persony drugorzędnej (wytwórca).

%

Polaków deklaruje, że jest dla nich istotne, że produkty żywnościowe, które kupują pochodzą z polskich upraw

%

Polaków w wieku 15-65 lat preferuje żywność ekologiczną - kupują bezpośrednio od rolnika, certyfikaty nie są dla nich koniecznością

%

Polaków deklaruje, że polska żywność jest lepsza od tej sprowadzanej z zagranicy

%

Badanych internautów regularnie kupuje produkty spożywcze w internecie

Etap 2. Strategia

Na etapie strategii starałyśmy się wytypować główne wartości, jakie będzie niosła nasza platforma. Z niektórych początkowych pomysłów musiałyśmy zrezygnować, lub odłożyć je na dalszy rozwój naszej aplikacji webowej. Na tym etapie użyłyśmy takich narzędzi jak Value Proposition Canvas i Business Model Canvas.

główny problem

Kilka niskiej jakości platform transakcji

Badania wykazały, że transakcje między Kupującym a Wytwórcą odbywają się na wiele różnych sposobów. Część z respondentów korzysta z formuły sklepu.   Jednak znaczna ilość Kupujących i Wytwórców używa platform nieprzystosowanych do kupna/sprzedaży – takich jak np. grupy na Facebooku [Kooperatywy] lub Messenger.

Nie mają one struktury ani narzędzi, które umożliwiałyby wygodne zakupy, sprzedaż i zarządzanie zamówieniami. 

Propozycja wartości

Kupujący

Problemy

 • trudne wyszukiwanie produktów;
 • manualny proces zamawiania;
 • wąska oferta produktów, mało sprzedawców;
 • niekompletne oferty, brak zdjęć, opisów;
 • platformy niedostosowane do mobile;
 • brak historii zamówień.

Wartości

 • wygodne wyszukiwanie produktów;
 • zautomatyzowany proces zamawiania;
 • szeroka oferta produktów ekologicznych i lokalnych;
 • kompletne i czytelne oferty produktowe;
 • dostępne na każdym urządzeniu (desktop, tablet, mobile);
 • profil użytkownika: historia zamówień, ulubione produkt.

Wytwórca

Problemy

 • kilka kanałów sprzedaży o niskiej jakości;
 • brak szablonów ogłoszeń [np. Kooperatywy];
 • zasięg lokalny;
 • brak narzędzi do zarządzania zamówieniami;
 • potrzebuje wsparcia w obróbce zdjęć;
 • brak możliwości prezentacji procesu wytwórczego.

Wartości

 • jeden wygodny kanał sprzedaży;
 • łatwe wystawianie produktów;
 • wzrost z lokalnego wytwórcy na globalnego;
 • system do zarządzania zamówieniami;
 • wtyczka do obróbki zdjęć;
 • profil wytwórcy.

Experience Journey Map

Kupujący

1. Szukanie produktów

Strony z małą ilością ofert lub grupy na Facebooku sprawiają problem, ponieważ trudno jest wyszukać konkretne produkty.

2. Składanie zamówienia

Na tym etapie brakuje możliwości szybkiego i wygodnego zamówienia produktów spożywczych, zwłaszcza na telefonie.

3. Odbiór i płatność

Podróż po odbiór zamówienia zabiera dużo czasu, a godziny odbioru są narzucone przez dostawcę. Dodatkowa niewygoda – płatność gotówką.

Wytwórca

1. Wystawianie produktów

Przygotowanie ogłoszeń pochłania dużo czasu i wymaga zaangażowania w sieciach społecznościowych i ogłoszeniowych.

2. Realizacja zamówień

Przy dużej ilości zamówień zaczynają się problemy organizacyjne. Przy większej liczbie klientów proces wydłuża się bardziej.

3. Dostawa i finalizacja

W przypadku kobiet i osób starszych schylanie się i dźwiganie jest uciążliwe. Dostawy rozbite na kilka miejsc podnoszą ryzyko opóźnień oraz wydłużają czas pracy wytwórcy. Bezpośredni kontakt z klientem daje wytwórcy dużą satysfakcję.

minium viable product

Wersja podstawowa (MVP) pozwoli nam sprawdzić w jakim stopniu produkt spełnia potrzeby naszych użytkowników: Kupujących i Wytwórców. Na podstawie wniosków z Customer Journey i Value Proposition Canvas zawężamy MVP do 6 najważniejszych funkcji:

Kupujący

1. Wyszukiwanie produktów i wytwórców

Geolokalizacja, kategorie produktowe, filtry.

2. Składanie zamówień

Prosty proces zakupowy, jeden koszyk (zbiorcze zamówienia od wielu wytwórców), szybka płatność.

3. Konto użytkownika

Historia zamówień, ulubione produkty i wytwórcy.

Wytwórca

4. dodawanie ofert

Prosty krokowy formularz, wybór kategorii i filtrów.

5. obsługa zamówień

Grupowanie zamówień wg dat i kupujących, możliwość wydruku etykiet, wysyłanie powiadomień o statusie zamówienia.

6. profil wytwórcy

Bio wytwórcy, gromadzenie ocen i opinii od zadowolonych klientów, lista wszystkich produktów wytwórcy.

Inspiracje

Na tym etapie przygotowałam również listę inspiracji, wg trzech kategorii: wyszukiwanie, wizerunek, personalizacja. Całość dostępna jest w raporcie z etapu strategii.

Etap 3. Modelowanie

Na etapie modelowania, każda z nas miała przygotować scenariusz użytkownika, a na ich podstawie flow i wireflow rozwiązania. Poniżej przedstawiam część pracy, którą wykonałam, a w załączonym raporcie jest przedstawiona całość.

Scenariusz

Flow

Etap 4. Prototypowanie

Na etapie prototypowania korzystałyśmy z programu Axure RP 9. Nie miałam wcześniej z nim styczności, ale bardzo szybko udało mi się opanować wszystkie potrzebne funkcje, do wykonania działającego prototypu. W związku z intensywną pracą nad projektem, zmieniły nam się niektóre scenariusze, a także pewne założenia projektowe. Poniżej umieszczam kilka widoków wykonanych przeze mnie ekranów, a w raporcie jest dostępna cała wersja interaktywna (scenariusz numer 2).

Główne wnioski projektowe

1. Lista zakupów

Chcieliśmy dać kupującym możliwość tworzenia listy stałych zakupów, które miały mieścić się w historii zamówień. Użytkownik mógłby z tego poziomu dodawać produkty do koszyka, śledząc wcześniejsze transakcje. Przy tworzeniu prototypów zrezygnowałyśmy z tego rozwiązania. Wytwórcy mają możliwość edycji zamówień, dlatego nie możemy zagwarantować, że ceny lub inne elementy zamówienia nie ulegną zmianie. Nie rezygnując z pomysłu funkcje listy przenieśliśmy do “Ulubionych”, umieszczając w nich filtry i wyszukiwanie. Dodatkowo nieaktualne zamówienia są wygaszane i wędrują w dół listy. Widok produktu w ulubionych zapewnia możliwość dodania produktu bezpośrednio do koszyka, a widok w koszyku na zwiększenie lub zmniejszenie ilości wybranego produktu.

2. Jeden profil dla dwóch person

Początkowo zakładałyśmy, że będą istnieć dwa oddzielne profile użytkownika: Kupującego i Wytwórcy. Każdy z Użytkowników miał mieć dostęp do tych funkcji, które są mu faktycznie potrzebne. Na drodze łatwego i szybkiego wykonywania zadań stanęły jednak problemy, takie jak: przełączanie między kontami oraz rozbieżności w wyglądzie interfejsu (utrudnienie uczenia się interfejsu).

Dlatego zdecydowałyśmy się stworzyć podstawowe, domyślne konto kupującego z możliwością rozszerzenia go do konta wytwórcy. Konto wytwórcy zawiera dodatkową ikonę w górnym menu: Panel Wytwórcy, w którym znajdują się wszystkie narzędzia potrzebne do obsługi sklepu.

3. Bliżej wytwórcy

Dodanie podstrony “Wytwórcy” do struktury menu. Wytwórcy to bardzo ważna część naszego rozwiązania. Badania pokazały, że dla naszych użytkowników bardzo ważne jest poczucie, że kupują zdrową żywność od “prawdziwego człowieka”. Dlatego, mimo że, tworzymy marketplace, uważamy, że możliwe jest stworzenie poczucia społeczności i zwiększenie wiarygodności naszych Wytwórców. Każdy wytwórca posiada swoją przestrzeń, swój mały sklep który jest jego wizytówką.

4. Zmiana scenariusza 6

Rezygnacja ze scenariusza edycji konta na rzecz scenariusza “zakładanie sklepu”. W trakcie układania pytań do badań prototypu uznaliśmy, że ze strategicznego punktu widzenia, ważniejsze od edycji profilu, jest dla nas założenie konta wytwórcy. Zależy nam na tym, by proces rejestracji wytwórców był prosty i dostępny dla każdego. Bez wytwórców nasza platforma nie będzie mogła istnieć, dlatego zależy nam na przetestowaniu tej funkcjonalności.

5. Lupka nie tylko do wyszukiwania

Łatwe wyszukiwanie produktów jest bardzo ważne dla użytkowników Poletko. Zdecydowałyśmy się na umieszczenie ikony lupki w pasku menu, która – dość niestandardowo – kryje w sobie nie tylko wyszukiwarkę wewnętrzną, ale także nawigację po kategoriach. Rozwiązanie to może zachęcić użytkowników korzystających z wyszukiwarki do zapoznania się z ofertą Poletko i kategoriami, dzięki czemu ułatwimy uczenie się interfejsu oraz poznanie struktury aplikacji.

6. Top bar

Zminimalizowanie ilości ikon. W pierwotnym założeniu w top barze znajdowało się logo Poletko – “home”, oraz ikony dla wytwórcy – “sklep” i “zamówienia”. Finalnie zdecydowałyśmy się na schowanie “zamówień” do panelu wytwórcy, dzięki czemu wszystkie narzędzia do obsługi sklepu znajdują się w jednym miejscu.

7. Ustawienia lokalizacji

Jedną z głównych wartości Poletko, jest przedstawienie Wytwórców Kupującym i danie możliwości zamawiania produktów lokalnie. Dlatego do top baru podpięliśmy informację o wybranym obszarze wyszukiwania produktów. Każdy nowy nowy użytkownik po kliknięciu w Tag lokalizacji w menu zobaczy pop up z prośba o wpisanie kodu pocztowego w celu przedstawienia mu oferty w dogodnej dla niego lokalizacji. Lokalizacja ta jest cały czas możliwa do edycji w top barze. Podczas naszych wcześniejszych założeń projektowych, taką możliwość dawaliśmy jedynie osobom zalogowanym, poprzez edycję adresu dostawy w panelu użytkownika. Zrezygnowaliśmy z tego, ponieważ opcja ta była zbyt głęboko ukryta, oraz zdecydowaliśmy się dać możliwość zapisywania większej ilości adresów.

Desktop

Ponieważ nasze rozwiązanie to aplikacja cyfrowa, dostępna zarówno na smartfonach, jak i na innych urządzeniach, przygotowałyśmy wersję RWD dostosowaną do desktopów. Przedstawiam cztery przykładowe widoki, całość dostępna w raporcie.

Etap 5. Testowanie

Przeprowadzenie badań w tym roku było mocno utrudnione ze względu na sytuację pandemii. Prace nad projektem nie zostały jednak zatrzymany, a wszyscy musieliśmy się zmierzyć z nowymi warunkami. Nie było możliwości przeprowadzenia testów z użytkownikami, innych niż zdalne, więc po rozpisaniu całego scenariusza, zaczęłyśmy testować różne narzędzia i rozwiązania. Wstępnie proponowany przez uczelnię Loop11, zastąpiłyśmy Lookbackiem i w nim przetestowałyśmy nasz prototyp.

Metodologia

Przeprowadziłyśmy 10 zdalnych testów użyteczności (5 na personę):

 • Do poprowadzenia badań wykorzystałyśmy aplikację Lookback
 • Wszyscy respondenci testowali prototyp na smartfonach.
 • Na potrzeby badania zostały przygotowane dwa interaktywne prototypy platformy
 • Przeprowadziliśmy klasyczne moderowane testy użyteczności w połączeniu z wywiadami pogłębionymi (IDI), w oparciu o scenariusze kluczowych ścieżek użycia.
 • Nasi respondenci mieli do wykonania 5-6 zadań na naszym prototypie.
 • Scenariusze zadań i wywiadów zostały przygotowane pod dwie grupy respondentów: kupujących i wytwórców.
 • Badania użyteczności w całości odbyły się online.

Cele badawcze

1. Poznanie potrzeb, doświadczeń i nawyków badanych respondentów, którzy na co dzień są użytkownikami platform do sprzedaży i kupna lokalnych produktów spożywczych;

2. Sprawdzenie, czy respondenci potrafią skorzystać ze strony i wykonać wszystkie zadania;

3. Sprawdzenie, czy nawigacja nie sprawia respondentowi trudności;

4. Poznanie, jak respondent postrzega stronę Poletko.pl.

Analiza testów

Do analizy testów użyłyśmy narzędzia Miro i metody klastrowej. Dokładnie odtworzyłyśmy i przeanalizowałyśmy wywiady, wyciągając z nich zarówno słabe strony do poprawy, jak i mocne strony naszego prototypu. Wykonałyśmy również dokładną analizę kontekstu użytkowników (dostępna w raporcie).

Jedna z najlepszych analiz kontekstu respondenta w tym roku!”

Basia Rogoś-Turek, projektantka UX w Opera Software

Wyniki testów

Wyodrębniłyśmy trzy grupy problemów, względem ich istotności występowania w prototypie.

Problemy krytyczne (10)

Problemy wymagające natychmiastowej poprawy. Wprawiają respondenta w konsternację lub frustrację. Uniemożliwiają wykonanie pewnych działań na stronie.

Nie zawsze dotyczą większości respondentów, ale eliminacja tych problemów ma kluczowy wpływ na usprawnienie działania strony.

Problemy istotne (14)

Napotykając te problemy, respondent jest w stanie wykonać działania na stronie, jednak wiąże się to z dodatkowymi działaniami i obniżeniem komfortu.

Ich usunięcie wpłynie znacząco na polepszenie wrażeń i usprawnienie procesów.

Problemy drobne (6)

Problemy, których eliminacja usprawni korzystanie z platformy, ale nie mają one dużego znaczenia w rozpatrywaniu ogólnej funkcjonalności aplikacji webowej.

Ich wykrycie nie stanowiło większej przeszkody w zakończeniu zadań podczas badań użyteczności.

Konto użytkownika

Po testach z użytkownikami wprowadziłam szereg poprawek w koncie użytkownika, m.in. zmieniałam wygląd formularzy na bardziej przejrzysty.

Przed

 • Brak domyślnego formatu podczas wprowadzania danych dotyczących numeru karty i daty jej ważności.
 • Brakuje pola wyboru typu karty

Po

Utworzenie formularza, który ułatwi poprawne wprowadzenie danych.

Stworzenie respondentowi możliwości wyboru karty jaką posiada.

Przed

Brak zabezpieczonego widoku nowo dodanego numeru karty na liście kart płatniczych.

Po

Wprowadzenie zabezpieczonego widoku na liście kart płatniczych, również dla nowo wprowadzanych kart.

Inne zmiany

Oprócz tego, inne zmiany jakie wprowadziłyśmy po testach obejmowały:

 • Poprawa opcji filtrowania i wyszukiwania produktów
 • Wprowadzenie opcji ponawiania zamówień u kupującego
 • Dodanie potrzebnych kupującemu informacji na profilu wytwórcy
 • Ulepszenie architektury informacji na etapie finalizacji transakcji
 • Usprawnienie funkcji zmiany domyślnego adresu i paczkomatu
 • Lepsza widoczność ikony sklepu wytwórcy po założeniu konta
 • Zmiana niektórych etykiet
 • Usprawnienie dodawania oferty nowego produktu i zarządzania swoimi zamówieniami u wytwórcy

Wykrycie większej liczby problemów świadczy o Waszym wyczuleniu i świadomości UX’owej. Jestem pod dużym wrażeniem.” 

Basia Rogoś-Turek, projektantka UX w Opera Software

Mocne strony

Przejrzysta struktura
i architektura informacji

Respondenci zaskakująco sprawnie poruszali się po stronie. Realizacja zadań nie stanowiła dla nich trudności. Byli w stanie nawet zaproponować kilka innych możliwości rozwiązania danego przypadku np. (filtrowanie/sortowanie/wyszukiwanie). Sprawnie korzystali z panelu użytkownika, szybko zmieniali dane adresowe, czy z łatwością przeszukiwali historię zamówień.

Każdy z respondentów wykazał chęć korzystania z takiego narzędzia doceniając jego intuicyjność.

Szybka finalizacja transakcji

Respondenci z dużą łatwością przechodzili przez koszyk. Nie mieli problemu z wyborem formy dostawy/odbioru. Dostrzegali
i korzystali z dodatkowego pola wyboru dnia odbioru zamówienia. Etapy finalizacji transakcji ocenili na plus. Rozumieli, że dwa oddzielne pola z produktami wiążą się z dwoma osobnymi wytwórcami. Dzięki zapamiętanym danym w profilu użytkownika szybko przeszli do zakończenia zakupów.

Pomimo deklaracji, że wygodniej byłoby wybierać termin dostawy
w koszyku, zamiast w dostawie i płatnościach. Przechodząc przez finalizację transakcji uznawali, że rzeczywiście znajduje się ona na właściwym etapie.

Atrakcyjna strona główna

Respondenci z entuzjazmem chwalili stronę główną. Podkreślali jej czytelność i jasne komunikaty. Uwagę przykuło “jak działa poletko”, które nazywają 4 krokami obsługi. Przeglądali ją w całości zapamiętując, że platforma oferuje certyfikowane produkty, czy możliwość wyboru bestsellerowych produktów.

Łatwość wyszukiwania

Respondenci chwalili rzucające się w oczy menu na stronie głównej, podkreślając czytelność piktogramów. Docenili dobrze skategoryzowane produkty, uznali, że obrazki zachęcają do zakupu, a strona wytwórcy jest czytelna i zawiera wszystkie, najważniejsze informacje, łącznie ze składem produktów.

 

Formularz dodawania oferty

Respondenci docenili formularz dodawania nowej oferty produktu. Bez problemów wypełniali wszystkie pola, nie musieli zastanawiać się jakie informacje podać, ponieważ wybierali je spośród dostępnych. Zaznaczali, że ułatwiłoby im to znacznie codzienne obowiązki.

Narzędzia do zarządzania zamówieniami

Najwięcej pozytywnych emocji wśród respondentów – Wytwórców wzbudził panel do zarządzania zamówieniami. Widzieli takie wartości jak: uporządkowanie wszystkich zamówień
w jednym miejscu, możliwość wyszukiwania i filtrowania zamówień, ustawianie statusów do zamówień, generowanie etykiet “jednym kliknięciem”. Pomimo kilku niedociągnięć prototypu w tym obszarze, respondenci bardzo wysoko oceniali tę funkcjonalność.

Łatwa nauka Panelu Wytwórcy

Z naszych obserwacji wynika, że ponad połowa respondentów od początku intuicyjnie “czuła” przeznaczenie panelu i tam szukała funkcji potrzebnych do wykonania zadań.

Po wykonaniu pierwszego zadania i wstępnym zapoznaniu się
ze strukturą strony, większość respondentów już odruchowo używała panelu Wytwórcy.

Bardzo duża oszczędność czasu

Wszyscy respondenci podkreślili, że najważniejsza wartość, którą dałaby im platforma Poletko, to oszczędność czasu. Deklarują, że pomoc w codziennych zadaniach byłaby na tyle duża, że ponoszenie opłat za aplikację nie stanowiłoby problemu. Zauważyliśmy duży potencjał w rozwoju tych obszaróww przyszłości, np. dodając narzędzie do zarządzania produkcją wyrobów lub zaplanowaniem zbiorów z gospodarstwa.

“Kiedy to wyjdzie? Bo chcę już używać.”

Asia, respondentka

Rozwój projektu

Interfejs głosowy

Progressive Web-App

Eko-Bazary Poletko

Terminale dla Wytwórców

Optymalizacja tras dostawy

Coolomaty

Covid-19

Sytuacja na świecie w tym roku (tj. 2020) diametralnie się zmieniła w związku z panującą pandemią. Wiele branż bardzo mocno ucierpiało, a wielu ludzi utraciło swoje dochody. Zupełnie inaczej wpłynęło to na branżę zakupów on-line. Już od jakiegoś czasu można zauważyć trend wzrostowy w zakupach spożywczych przez Internet, a także rosnące zainteresowanie lokalnym rynkiem. Oba te trendy podczas akcji #zostańwdomu spowodowały kilkunastokrotny wzrost w wielu marketach on-line, czy w usługach dostawczych bezpośrednio do domu. Większość firm musiało umieszczać informację o bardzo długich terminach w związku z tak ogromnym zapotrzebowaniem. I chociaż zdajemy sobie sprawę, że trend ten może zmaleć, po zakończeniu kwarantanny, to w dalszym ciągu wielu klientów, po spróbowaniu takiego sposobu zdobywania interesujących ich produktów, przekona się do niego na dłużej. To plasuje nasz pomysł bardzo wysoko jako biznes, który w przyszłości może być dochodowy i potrzebny.

Czego się nauczyłam?

Do tej pory zawsze pracowałam indywidualnie jako projektantka, więc idąc na studia podyplomowe, i wiedząc, że cały rok czeka mnie praca w grupie z zupełnie obcymi ludźmi miałam spore obawy jak to będzie. Okazało się, że to była jedna z najfajniejszych przygód w moim życiu, a ja trafiłam na naprawdę cudowne osoby. Sprawdziłam się w pracy z innymi i wiem, że jest to coś co chciałabym kontynuować. Sporo mogłabym pisać o technikach badawczych, narzędziach do prototypowania czy ustalania strategii produktowej. To wszystko wzbogaciło mnie, mam dużo większą wiedzą niż wcześniej, ale najcenniejsze uważam kontakty międzyludzkie i wspólne nauczenie się dobrej organizacji pracy w grupie, tak, żeby wszystko było zrobione na czas i na najwyższym poziomie.

Moja wiedza wzbogaciła się o nowe techniki definiowania strategii biznesowych, dobrej obsługi programu Axure, czy też metod jak lepiej zrozumieć swoich przyszłych użytkowników. Cały proces UX został usystematyzowany w mojej głowie. Wiem jak podejść do projektu, żeby najlepiej odzwierciedlał potrzeby wielu stron. Koncepcja naszego projektu zrodziła się w mojej głowie i na początku miałyśmy obawy czy podołamy tak rozległemu tematowi. Nasz projekt był zdecydowanie najbardziej rozbudowany na roku, a my dołożyłyśmy sobie sporo pracy, na i tak już wymagających studiach. Jednak żadna z nas nie miała wątpliwości co do słusznie podjętej decyzji i widzimy dalsze możliwości rozwoju Poletka.

Email

Interesuje Cię współpraca?

Napisz do mnie, a ja na pewno skontaktuję się z Tobą, żeby porozmawiać o Twoim projekcie!

9 + 3 =